Bra-boken

Att skriva ”Bra-bok” är ett enkelt men ack så effektivt sätt att träna upp självkänslan. Genom att dagligen skriva i denna bok uppmärksammar du vad som varit bra under dagen, vilka egenskaper du har, vad du är tacksam över och vad du vill göra.


- lär dig vända negativt till positivt
- uppmärksamma framsteg
- träna upp självkänslan
- lär dig känna tacksamhet
- samla mod och våga
- bli medveten om dina drömmar
- reflektera över vad du vill