"Ingen kan få dig att känna dig underlägsen utan ditt eget samtycke."
- Eleanor Roosevelt (1884-1962)

"Man kan tro på sig själv även om man saknar bevis."
- Okänd

"Jantelagen ska inte komma här och tro att den är nåt!"
- Okänd

"All eld slocknar om man inte håller den vid liv."
- Okänd

"Ibland krävs det kriser för att få perspektiv på saker och ting."
- Okänd

"Att ifrågasätta sin vardags identitet kan leda till en starkare självkänsla."
- Okänd

"Alla morgondagens blommor gömmer sig i de frön som sås idag."
- Okänd

"Livet består inte av att vänta ut stormarna. Det handlar om att lära sig dansa i regnet."
- Okänd

"Man ska aldrig nedlåta sig att krypa, när man har lust att flyga högt."
- Okänd