Listan

  1. Skriv upp en lista på 7 egenskaper som du tycker om hos andra.
  2. Markera dem som du även tycker stämmer in på dig själv.
  3. Kolla nu på de punkter som du inte markerade,
    fundera över vilken av punkterna du skulle kunna tänka dig att arbeta på.

Exempel på markerade punkter:

* Vågar säga vad den tycker.
* Ser så glad och trevlig ut.
* Är modig


Kom ihåg!
Bara för att man kanske inte känner sig modig i nuläget så betyder det inte att man aldrig kommer att känna sig modig.