inhopp lixom  

Självkänsla

… handlar om de tankar man har om sig själv och den man är,
     hur man ser på vem man är innerst inne med både sina starka och svaga sidor.
… har ingenting att göra med om man är bra eller dålig på att göra olika saker.
… handlar om att känna att man är värd något bara genom att bara vara.
… är medvetenhet om det egna värdet.
… är kopplad till medvetenhet om våra positiva egenskaper.
… handlar om att tro att man är bra som man är och att man är värd att bli älskad.

Självkänslan handlar om hur man ser på sig själv och definierar sitt värde som människa. Med god självkänsla tycker man att man duger än ifall man misslyckas med något och bryr sig inte om vad andra tycker. Eftersom att man med god självkänsla vet att man är värdefull och unik så spelar det ingen roll ifall andra pratar illa om en.

Självkänsla är att känna att man är bra och duger som man är oavsett vad man gör. Ens självkänsla har stor betydelse för hur man lever sitt liv och hur man mår.

Kortfattat kan man säga att självkänsla är känslan av att vi är bra som vi är och tycker att vi duger som vi är oavsett vad vi gör.